Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

o nas
O nas
GEO Renewables S.A. to Grupa Energetyki Odnawialnej. Prowadzimy projekty parków wiatrowych na terenie całej Polski od fazy deweloperskiej poprzez ich budowę, uruchomienie i eksploatację.

Obecnie budujemy parki wiatrowe w województwie dolnośląskim.

Naszym partnerem jest EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBI - Europejski Bank Inwestycyjny poprzez głównego udziałowca ENERCAP (fundusz private equity).
nasi partnerzy
Projekty
FW Korytnica N
FW Korytnica S
Linia 110 KV
GPO FW Korytnica S
Stacja 110-400 KV
Publiczna Dokumentacja Projektu
energetyka wiatrowa
Energetyka wiatrowa
Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ~1352 MW (stan 31.03.2011, źródło URE). Łącznie w Polsce posadowionych jest 453 koncesjonowanych źródeł.
Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0,012 kW, a na km2 obszaru lądowego przypada 1,44 kW.
Elektrownie wiatrowe są czystym, bezemisyjnym źródłem wytwarzania energii, to też odpowiedź na zmiany klimatyczne powodowane rosnąca emisją CO2.
Energia wiatru to energia odnawialna o nieskończonych zasobach na lądzie i na morzu.