Grupa Energetyki
Odnawialnej

Zaufaj profesjonalistom.

Grupa GEO Renewables funkcjonuje na polskim rynku od 2010 roku.

GEO Renewables to zespół doświadczonych
i wykwalifikowanych inżynierów, deweloperów, techników, analityków, specjalistów w dziedzinie finansów korporacyjnych, prawników i specjalistów od ochrony środowiska, którzy posiadają fachową wiedzę w zakresie elektroenergetyki, rozwoju projektów, budownictwa, regulacji rynku energii, zarządzania projektami oraz farmami wiatrowymi.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa

Od początku swojej działalności zespół GEO zrealizował kilkanaście projektów, głównie
w sektorze wiatrowym, których łączna wartość przekroczyła 2 miliardy PLN.

Obecnie Grupa GEO Renewables zarządza projektami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 280MW co czyni ją liderem wśród prywatnych firm na polskim rynku energii wiatrowej.

FW Zgorzelec

24 MW (12 x Gamesa G90 2,0 MW)

FW Jędrzychowice

26 MW (13 x Vestas V90 2,0 MW)

FW Zagórów

5,5 MW (2 x General Electric GE120 2,75MW)

FW Wróblew

38 MW (19 x Vestas V90 2.0 MW)

FW Korytnica

82,5 MW (25 x Vestas V126 3,3 MW)

FW Lubartów

51,3 MW (16 x Veatas V112 3,2 MW)

Energia słoneczna

Energia słoneczna

GEO Solar to polska spółka, zbudowana przez specjalistów wywodzących się z grupy GEO Renewables, która w 2016 roku rozpoczęła współpracę z IKEA w celu stworzenia i oferowania produktu umożliwiającego każdemu Klientowi życie w zgodzie ze środowiskiem (zgodnie z ideą odpowiedzialnego i zrównoważonego życia
i rozwoju) poprzez samodzielne wytwarzanie czystej energii odnawialnej.

GEO Solar to partner IKEA w zakresie dostarczenia systemów fotowoltaicznych i realizacji prac instalacyjnych w domu Klienta. Razem realizujemy projekt IKEA. Energia Słoneczna dla Domu.

Zarządzanie
i utrzymanie

Zarządzanie
i utrzymanie

GEO Renewables posiada własny zespół O&M, który świadczy najwyższej jakości usługi związane z eksploatacją
i zarządzaniem farmami wiatrowymi.

Zespół wykwalifikowanych specjalistów stale pracuje nad optymalizacją projektów, kontroluje jakość usług wykonywanych przez serwis turbin, negocjuje umowy, polisy, ceny i koszty energii oraz monitoruje i pozyskuje dane z farm wiatrowych
w oparciu o własny system operacyjny (GEOS).

GEOS to autorskie oprogramowanie, które jest doskonałym narzędziem do zarządzania, kompleksowej analizy danych, błyskawicznego wykrywania błędów oraz ciągłego ulepszania pracy farm wiatrowych. W razie potrzeby zespół dzieli się danymi bezpośrednio z producentem turbin,
i wspólnie z nim pracuje, żeby jak najszybciej rozwiązać problemy. Bogata wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie zostały docenione przez duże międzynarodowe firmy takie jak IKEA, STEAG które powierzyły GEO Renewables zarządzanie swoimi farmami wiatrowymi.

GEO Renewables posiada także profesjonalny zespół finansowo-księgowy, dzięki któremu zainteresowanym Klientom oferuje także możliwość otrzymania kompleksowej usługi
w postaci zarządzania farmami oraz pełnej obsługi korporacyjnej spółek. W ramach oferowanych usług GEO Renewables świadczy usługi obsługi administracyjnej, wsparcia doradczego w zakresie prawnym, finansowym oraz podatkowym, obsługę księgowo-podatkową. Ze względu na unikalną specjalizację jest partnerem, który świetnie zna lokalny rynek i specyfikę funkcjonowania branży wiatrowej.

Doradztwo

Doradztwo

Bazując na olbrzymim doświadczeniu, GEO Renewables świadczy kompleksowe usługi
w zakresie doradczym przy planowaniu, projektowaniu oraz budowie farm wiatrowych.

Zespół wykfalifikowanych ekspertów wykonuje: (i) Audyt prawny due diligence polegający na ocenie stanu prawnego inwestycji, (ii) Audyt techniczny polegający na ocenie jakości dokumentacji projektowej, środowiskowej, ocenie wietrzności oraz możliwości przyłączenia do sieci, oraz (iii) Audyt modeli finansowych, analizę sytuacji ekonomicznej projektów GEO Renewables świadczy również usługi polegające na wycenie projektów wiatrowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Nasz zespół dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji. Skontaktuj się z nami.

GEO RENEWABLES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000361218
NIP: 5222956612
REGON: 142488253
Kapitał zakładowy: 1.518.400 zł
opłacony w całości

T: 22 378 29 00 / F: 22 378 22 39

geor@georenewables.plInformacje dla akcjonariuszyUprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia br. całe przedsiębiorstwo GEO Renewables S.A. zostało przeniesione do spółki V-Ridium Power Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000846978.

W wyniku powyższego, od dnia 1 sierpnia 2020 r. spółka V-Ridium Power Services Sp. z o.o. kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej przez GEO Renewables S.A.

Zmiana nie wpłynie na zakres, jak i sposób świadczenia usług. Nasze usługi będą dalej realizowane bez zakłóceń, przez ten sam personel i na tym samym poziomie jakości.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony:
www.v-ridium.com i zapoznania się z pełną informacją o V-Ridium Power Services Sp. z o.o. oraz ofertą naszych usług.

Information for shareholdersWe would like to kindly inform you that on August 1, 2020, the entire enterprise of GEO Renewables S.A. was transferred to V-Ridium Power Services Sp. z o. o. with its registered seat in Warsaw at Al. Wyścigowa 6, KRS number 0000846978.

As a result of the above, from August 1, 2020, V-Ridium Power Services Sp. z o.o. will continue operations of GEO Renewables S.A.

The change will not affect the scope and manner of services provided. Our services will be performed without interruption, by the same highly qualified staff and at the same level of quality.

We invite you to visit our new website: www.v-ridium.com and get to know the full information about V-Ridium Power Services Sp. z o.o. and the offer of our services.


Data: 23.09.2020 - Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji GEO Renewables S.A.Zarząd spółki GEO Renewables S.A. („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Wyścigowej 6, piętro II, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Date: 23.09.2020 - The first call to submit GEO Renewables S.A. share documentsThe Management Board of GEO Renewables S.A. (the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019, on amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), hereby calls on the shareholders holding the Company’s share documents to submit them in order to dematerialize the shares.

The share documents should be submitted to the Company’s registered office in Warsaw, at al. Wyścigowa 6, II floor, on working days (Monday to Friday) from 9.00 am to 4.00 pm.

The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder.

This call is the first of five required by law.


Data: 15.10.2020 - Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji GEO Renewables S.A.Zarząd spółki GEO Renewables S.A. („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Wyścigowej 6, piętro II, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Date: 15.10.2020 - The second call to submit GEO Renewables S.A. share documentsThe Management Board of GEO Renewables S.A. (the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019, on amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), hereby calls on the shareholders holding the Company’s share documents to submit them in order to dematerialize the shares.

The share documents should be submitted to the Company’s registered office in Warsaw, at al. Wyścigowa 6, II floor, on working days (Monday to Friday) from 9.00 am to 4.00 pm.

The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder.

This call is the second of five required by law.


Data: 12.11.2020 - Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji GEO Renewables S.A.Zarząd spółki GEO Renewables S.A. („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Wyścigowej 6, piętro II, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Date: 12.11.2020 - The third call to submit GEO Renewables S.A. share documentsThe Management Board of GEO Renewables S.A. (the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019, on amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), hereby calls on the shareholders holding the Company’s share documents to submit them in order to dematerialize the shares.

The share documents should be submitted to the Company’s registered office in Warsaw, at al. Wyścigowa 6, II floor, on working days (Monday to Friday) from 9.00 am to 4.00 pm.

The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder.

This call is the third of five required by law.


Data: 26.11.2020 - Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji GEO Renewables S.A.Zarząd spółki GEO Renewables S.A. („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Wyścigowej 6, piętro II, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Date: 26.11.2020 - The fourth call to submit GEO Renewables S.A. share documentsThe Management Board of GEO Renewables S.A. (the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019, on amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), hereby calls on the shareholders holding the Company’s share documents to submit them in order to dematerialize the shares.

The share documents should be submitted to the Company’s registered office in Warsaw, at al. Wyścigowa 6, II floor, on working days (Monday to Friday) from 9.00 am to 4.00 pm.

The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder.

This call is the fourth of five required by law.


Data: 10.12.2020 - Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji GEO Renewables S.A.Zarząd spółki GEO Renewables S.A. („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Wyścigowej 6, piętro II, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Date: 10.12.2020 - The fifth call to submit GEO Renewables S.A. share documentsThe Management Board of GEO Renewables S.A. (the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019, on amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), hereby calls on the shareholders holding the Company’s share documents to submit them in order to dematerialize the shares.

The share documents should be submitted to the Company’s registered office in Warsaw, at al. Wyścigowa 6, II floor, on working days (Monday to Friday) from 9.00 am to 4.00 pm.

The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder.

This call is the fifth of five required by law.